لیست محصولات

براساس

مشاهده
مشخصات محصول                                                                                                               59.5 x 59.4 x 54.8 سانتی متر (H x W x D)                                             ظرفیت: 71 لیتر                                             نوع…
مشخصات محصول                                                                                                               59.5 x 59.6 x 54.8 سانتی متر (H x W x D)                                             ظرفیت: 71 لیتر                                             نوع…
مشخصات محصول                                                                                                               ظرفیت: 8 کیلوگرم                                             سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه                                             زمان شستشوی سریع: 30 دقیقه                                             امتیاز انرژی:…
مشخصات محصول                                                                                                               88.7 * 59.7 * 57.7 سانتی متر (H * W * D)                                             ظرفیت اصلی اجاق گاز:…
مشخصات محصول                                                                                                               88.7 * 59.7 * 57.7 سانتی متر (H * W * D)                                             ظرفیت اصلی اجاق گاز:…
مشخصات محصول                                                                                                               87 x 59.7 x 57.8 سانتی متر (H x W x D)                                             ظرفیت اصلی اجاق گاز:…
مشخصات محصول                                                                                                               59.5 x 59.5 x 55.1 سانتی متر (H x W x D)                                             ظرفیت: 66 لیتر                                             نوع…
Product features 59.5 x 59.5 x 55.1 cm (H x W x D) Capacity: 66 litres Oven type: Multifunction Assisted…
مشخصات محصول                                                                                                               59.5 x 59.5 x 56.4 سانتی متر (H x W x D)                                             ظرفیت: 71 لیتر                                             نوع…
Product features 59.5 x 59.5 x 56.4 cm (H x W x D) Capacity: 75 litres Oven type: Multifunction Auto…
مشخصات محصول                                                                                                               ظرفیت: 8 کیلوگرم                                             سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه                                             زمان شستشوی سریع: 30 دقیقه                                             امتیاز انرژی:…

تماس بگیرید
سازگاری برای تایید اینکه این قسمت متناسب با وسیله نقلیه شماست، لطفا جزئیات خودرو خود را در زیر وارد کنید.…

تماس بگیرید

سبد خرید